Ultimate Fighting Zone  organizē izbraukuma un stacionāros tematiskos seminārus dažādiem novirzieniem, kuru skaitā ietilpst profesionālas apmācības programmas, sporta programmas, kā arī praktiskā sagatavošana nažu cīņām un tuvcīņai.

 

Apmācības programmu ir iespējams izstrādāt saskaņā ar Jūsu vēlmēm un vajadzībām, iepriekš sarunājot ar organizācijas pārstāvjiem un instruktoriem.  
Tāpat mēs arī piedāvājam apmācības pēc īpaši sagatavotas programmas, kuras sastādījušas korporatīvās organizācijas un varas struktūras, un tās sevi pierādījušas kā paši efektīvākie intensīvie kursi pašaizsardzībā:

 

Nodarbības notiek triju mēnešu garumā, pa 6 stundām nedēļā, saskaņā ar noteikto grafiku.
Kopējais (minimālais) nodarbību laiks: 72 stundas

Apmācības programmas saturs:

 

1. Apmācāmo profilēšana, lai noskaidrotu stiprās un vājās puses psiholoģiskajā kontekstāun speciālajā fiziskajā sagatavotībā

 • Vispārīgās fiziskās sagatavotības bloks
 • Izturības un fizisko rādītāju attīstīšana
 • Speciālie fiziskie vingrinājumi

2.Tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmieni

 

 • Aizsardzības- pretuzbrukuma kombinācijas pret sitieniem ar kājām un rokām
 • Kontakta zonas.
 • Satvērienu metodika un tehnika, veidi kā no tiem atbrīvoties
 • Metienu metodika un tehnika, pretinieka izsišana no līdzsvara un veidi kā no tā izvairīties
 • Cīņas tehnika kritiena gadījumā.
 • Aizturēšanas paņēmieni.
 •  Vispārējie aizsardzības paņēmieni no pretinieka, kas bruņots ar auksto ieroci un tā neitralizācijas veidi.

Nažu cīņa:

 • Kontakta zonas.
 • Dažādu ķermeņa daļu ievainošanas efekts.
 • Pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam, kas ievainots ar auksto ieroci.

3. Speciālo līdzekļu izmantošana pretojoties bruņotam uzbrukumam.

 • Gumijas / teleskopiskā steka iemaņas.
 • Kontakta zonas. Kā nepārkāpt dienesta pilvaras.
 • Mieta izmantošana pret pretinieku, kas bruņojies ar auksto ieroci.
 • Mieta izmantošana pret grupveida uzbrukumu vai ierobežotā telpā.

4. Psiholoģiskā sagatavotība

 

 • Morālā noturība un stresa pārvarēšana
 • Situāciju modelēšana.
 • Pretošanās sagatavotam pretiniekam.
 • Aizsardzības paņēmienu refleksu attīstīšana.
 • Informatīvais bloks par pieejamajiem iedarbības veidiem – Kā nepārsniegt dienesta pilnvaras.

 

___________

 

Sazinieties ar mums, izmantojot sadaļu Kontakti, lai uzzinātu detaļas vai uzdotu jautājumus

Share