Ultimate Fighting Zone aktīvi mudina veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu.

Mēs regulāri veicam dažādus testus un pārbaudes, lai pārbaudītu fizisko un kaujas sagatavotību, tādā veidā daudzveidojot treniņu programmas un adaptējot slodzi pašreizējam sportistu sagatavotības līmenim.

 

UFZ CHALLANGES

 

Ground Control”  

Apraksts

Cena 30.00 Euro – līdzekļi iet uz “Powerborn” testa balvu fondu.

Pēc neveiksmīga mēģinājuma, atkārtots tests ir iespējams pēc 3 mēnešiem.

Cīnītājs, kas veiksmīgi nolicis testu, no organizācijas saņem uzšuvi.

Normatīvs jānoliek vienā dienā, attiecīgi noteiktajai vingrinājumu kārtībai.

Vingrinājumi notiek viena pēc otra ar 3-5 minūšu intervālu.

 

 1. Skriešana – 3 kilometri 15 minūšu laikā, stadiona laukumā. Jebkura apstāšanās, neatkarīgi no iemesla, ir pieskaitāma vingrinājuma neveiksmei.
 2. Pievilkšanās – 10 reizes, divi piegājieniCeļš līdz trenažieru zālei- viegls skrējiens, bez laika uzskaites.
 3. Atspiešanās – paša svars, 4 piegājieni pa 10 reizēm
 4. Pietupieni ar stieni – paša svars + 20 kg, 4 piegājieni pa 8 reizēm
 5. Presīte- 50×2 (cīnītājs atguļas uz muguras, partneris nostājas blakus pie galvas tādā veidā, lai labā pēda būtu aiz gulošā cilvēka labā pleca, bet kreisā pēda aiz kreisā pleca. Turoties aiz partnera kājām, neaugstāk par ikriem, gulošais cilvēks izmet taisnas kājas 90 grādu leņķī, partneris tās atgrūž atpakaļ uz zemi. Kājas nedrīkst saliekties ceļos un skart zemi atpakaļ ceļā. )
 6. Atspiešanās – 50


“Powerborn”   
Apraksts

Cena – 0.00 Euro UFZ biedriem un Capital Gym klientiem.
10.00 Euro priekš UFZ viesiem, līdzekļi paredzēti vienreizējai zāles apmeklēšanai un instruktora, kas pieņem testu, apmaksai.

Pie fiziskā testa tiek pielaisti tikai cīnītāju, kas veiksmīgi izturējuši “Ground Control”, lai izvairītos no traumu gūšanas riska.

Pēc neveiksmīga mēģinājuma, atkārtots tests ir iespējams pēc 3 mēnešiem.
Cīnītājs, kas veiksmīgi izturējis testu, saņem no organizācijas 30 Euro par sasniegumiem un uzšuvi.

 1. Skriešana pēc sportista izvēles – 3 km/ 12 minūtes stadiona teritorijā, vai testsLuc Léger” – atspoles skrējiens ar skaņas signāliem 20 m distancē *ne mazāk kā 15 atspoles pēc signāliem.Atteikšanās no turpināšanas vai nepietiekama atdeve testa izpildīšanai pēc 15 atspolēm pēc eksaminatora vērtējuma, ja vērtējamais sportists neiekļaujas signālu intervālos, tiek pieskaitāms neveiksmei.
 2. 20 pievilkšanās divos piegājienos

Ceļš līdz trenažieru zālei- viegls skrējiens, bez laika uzskaites.

 • Atspiešanās – 1,5 no sava svara, vienu reizi.
 • Pietupieni – paša svars + 50 kg, 4 piegājieni pa 8 reizēm.
 • Atspiešanās – 100
 • Presīte – ABC komplekss
  2. līmenis
 • Taizemes iesildīšanās” 30 minūtes
“Krekls  
Apraksts
Rekomendēts regulāriem treniņiem.1. 30 viegli sitieni ar rokām korpusā pa dažādiem preses līmeņiem + 10 smagi sitieni ( 2 piegājieni).
2. 30 low kick ar katru kāju ( 2 piegājieni) – uzņemt un caursist partneri
3. “100 soļi” ( 2 piegājieni)
4. “Muciņa” ( 40 metri)
5. Sitieni ar rokām, 50 savstarpējie sitieni no iekšējās puses un 50 no ārējās puses – 2 piegājieni ar katru roku (darbs pārī)
6. 20 atspiešanās uz dūrēm ( atraušanās – sitiens), 2 piegājieni
7. Atspiešanās uz dūrēm – 2 minūtes

 

 

Eksāmeni

 

Cīnītāju sagatavošana sadalīta 5 līmeņos.

 •  Atestācija katram līmenim notiek divas reizes gadā.
 •  Pretendenti tiek pielaisti pie eksāmena pēc personīgas pieteikšanās Instruktoru Padomē, uzrakstītas brīvā formā un iesniegtas kā minimums pusotra mēneša pirms noteiktā eksāmena datuma.
 •  Pretendenti paši izvēlas līmeni, kuru gatavi aizstāvēt atestācijas laikā, norādot to pieteikumā.
 •  Pieteikumam klāt jābūt pievienotai instruktora, kas atbildīgs par sportista treniņu procesu, parakstītai rekomendācijai. Gadījumā, ja instruktors nav Padomes loceklis, jānorāda cīņu kluba kontaktdati, kurā notika sportista sagatavošana, un instruktora telefona numurs.

Gala lēmumu par pielaišanu pie eksāmena sniedz Instruktoru Padome ar vairākumu balsu kārtējā sanāksmē, kas veltīta cīnītāju atestācijai, vismaz mēnesi pirms noteiktā eksāmena datuma.

 

Eksāmenu programma:

 

1. līmenis >  

Apraksts

 

1. līmenis

 

1. Sitieni ar rokām

 

 • Taisnie sitieni ar dūri
 • Sāna sitieni ar dūri
 • Uppercut

Dubultie taisnie sitieni ar akcentu uz izpildes ātrumu

 

2. Atspole.

 

 • Kustība atspolē
 • Ieeja distancē ar priekšējās rokas sitienu pēc kā izeja uz sākuma stāvokli
 • Ieeja distancē ar aizmugurējās rokas sitienu pēc kā izeja uz sākuma stāvokli
 • Ieeja distancē ar diviem taisnajiem sitieniem un izeja uz 45 grādu stāju

 

3. Sitieni ar kājām

 

 • Low kick
 • Front kick korpusā. 2 varianti: ar pēdu un ar pirkstu pamatu
 • Sitiens ar celi korpusā bes satvēriena
 • Apļa sitieni ar celi korpusā un kājās
 • Middle kick
 • Triecošais sitiens galvā. 2 varianti
 • Sitieni ar ceļiem klinčā pa korpusu un kājām.
 • Middle kick kustībā uz priekšu. Pēc kārtas ar kreiso un labo kāju.

4. Cīņas pamati.

 

 • Tiešais un pretējais satvēriens aiz kakla.
 • Satvēriens aiz kakla ar abām rokām.
 • Satvēriens aiz kakla caur plecu.
 • Izvairīšanās no satvēriena aiz kakla.
 • Satvēriens aiz kakla ar sitienu ar celi galvā un aizsardzība no tā.
 • Satvēriens aiz rokas.
 • Satvēriens aiz muguras.
 • Aizmugurējā klupināšana.
 • Priekšējā klupināšana.
 • Metiens zemē ar tvērienu ap vidukli
 • Metiens zemē pēc kājas sitiena satveršanas( front kick. Middle kick)
 • Pamata pozīcijas ar partneri (Mount, aizsargstāja, sāna stāja)
 • Izeja no mount (3 varianti)
 • Izeja no sāna stājas

 

5. Vispārīgā fiziskā sagatavošana

 

Vingrinājumi tiek veikti 3 reizes pa 10 atkārtojumiem katrā.

 

 • Atspiešanās uz dūrēm – 1 minūtes
 • Sāniskā apspiešanās, 40 sekunes ar katru pusi.

2. līmenis >>    

Apraksts

 

1. Sitieni ar rokām

 • Divkāršie sitieni ar priekšējo roku
 • Divi sitieni: aizmugurējais taisnais + priekšējais no sāna.
 • Divi sitieni: priekšējais no sāna + aizmugurējais uppercut
 • Trīs sitieni: priekšējais taisnais + aizmugurējais taisnais + priekšējais no sāna .
 • Horizontālais sitiens ar elkoni
 • Zemais sitiens ar elkoni

 

2. Svārsts.

 

 • Izvairīšanās
 • Ieeja distancē un izeja palecienā.
 • Sitieni palecienā. Taisnie un sāniskie
 • Izvairīšanās no kreisā sānu sitiena ar taisno sitienu koprusā.
 • Izvairīšanās no aizmugurējā taisnā un kreisā sānu sitiena galvāУ
 • Trīs sitieni: aizmugurējais taisnais + kreisais sānu sitiens + labais uppercut.

 

3. Sitieni ar kājām

Sitiens ar papēti gurnā.

 • Front kick ar papēdi galvā
 • High kick
 • Sitiens ar celi galvā
 • Izklupiens
 • Middle kick izklupienā.
 • Sitiens ar teli izklupienā, ar izeju uz sānu un satvērienu aiz kakla.
 • Low kick kustībā.

 

4. Cīņa.

 

 • Satvēriens aiz abām kājām + metiens pret zemi
 • Satvēriens aiz vienas kājas + metiens pret zemi
 • Satvēriens aiz vienas kājas pārejot uz muguru. +metiens pret zemi
 • Aizsardzība no satvērieniem aiz kājām
 • Satvēriens aiz galvas ( visi varianti *5 pirksti un zem rokas.)
 • Aizsargāšanās no satvēriena aiz galvas stājā ar roku atsišanu un izeju uz sānu. Kā arī ar metienu pret zemi uz sāna satvērienu.
 • Izeja uz satvērienu no aizmugures no stājas.
 • Metiens caur gurnu ar satvērienu aiz kakla un aizsardzība no tā.
 • Sitieni ar kājam no guļus uz muguras pozīcijas.
 • Sitieni no aizsargstājas pozīcijas ( no aizsargāšanās un uzbrukuma pozīcijas)
 • Bloka atsišana ar kāju atmešanu uz sānu un sietienu со сбросом ног в сторону и ударом

5. Jauktās kombinācijas

 • Divi taisnie + high kick solī
 • Aizmugurējais taisnais + priekšējais taisnais + sāniskais high kick ar aizmugurējo kāju pagriezienā.
 • Aizsardzība no taisnā sitiena + pretuzbrukums ar taisno galvā
 • Aizsardzība no middle kick, pēc tā seko metiens pret zemi un kājas aizlaužšana ar pagriezienu uz vēderu.
 • Aizsardzība no middle kick, pēc tā seko metiens pret zemi un ahileja aizlaužšana.

 

 • 6. Nažu cīņas 
 • Stājas varianti.
 • Satvēriena varianti.
 • Sitieni ar nazi. Taisnie un sāniskie.
 • Kontakta zonas.
 • Aizsardzība no tiešā sitiena ar nazi korpusā un galvā + pretuzbrukums
 • Aizsardzība no sāniskā sitiena ar nazi korpusā un galvā + pretuzbrukums

 

7. Vispārīgā fiziskā sagatavotība

 • Vingrinājumi tiek veikti 5 reizes pa 10 atkārtojumiem katrā.
 • Atspiešanās uz dūrēm – 2 minūtes
 • Sāniskās atspiešanās, katra minūti ilga.

8. Sparings ( 1 raunds, 2 minūtes)

 

 • 5 raundi pēc knockdown karate noteikumiem (2 minūtes katrs )
 • 5 raundi pēc kikboksa noteikumiem (2 minūtes katrs)
 • 5 raundi nažu cīņās (2 minūtes katrs)

3. līmenis >>>  

Apraksts

 

1. Sitieni ar rokām

 • Sitieni ar dūres aizmugurējo pusi.
 • Sitieni ar dūres apakšējo daļu
 • Sitieni ar plecu.
 • Ieeja distancē sitot ar delnām.
 • Ieeja distancē palecienā ar kreiso sāna sitienu galvā
 • Ieeja distancē lecienā ar diviem taisnajiem sitieniem + izeja palecienā saņemot sitienu.

 

2. Sitieni ar kājām


 • Sitiens ar papēdi gurnā no pagrieziena
 • Triecošais sitiens galvā no pagrieziena
 • Side kick korpusā
 • Back kick korpusā
 • Sitiens ar celi lecienā

 

3. Trīs sitienu kombinācijas ar distances maiņu + pretuzbrukums. (3 + 3)
Aizsardzība no sitiena ar roku + pretuzbrukums ( 3 sitieni, no kuriem 1 sitiens ar kāju)

Divu sitienu kombinācija + satvēriens kājās + metiens pret zemi.

 

4. Cīņa

 

 • Metiens ar satvērienu. Un aizsardzība.
 • Metiens pāri plecam. Un aizsardzība.
 • Žņaugšana no tvēriena no aizmugures pozīcijas + aizsardzība
 • Tvēriens aiz kakla no aizsargstājas + aizsardzība
 • Trijstūris ar rokām no mount pozīcijas.
 • Ziemeļidienvidi no sānu stājas.
 • Kāju aizlaužšana. Ahilejs. Papēdis

 

5. Nažu cīņas

 

 • Vingrinājums ar nažamaketu pa mietu
 • Pudeles griezšana bez atvēziena.

6. Vispārīgā fiziskā sagatavošana

 

Vingrinājumi tiek veikti 7 reizes pa 10 atkārtojumiem katrā.

 

 • Taisnā planka- 3 minūtes
 • Sānu plankas 1.5 minūtes katra
 • staigāšana pa vēderu – 1 minūte

 

7. Sparings ( 1 raunds, 2 minūtes)

 • 10 raundi cīņa
 • 10 raundi pēc kikboksa noteikumiem
 • 5 sparingi nažu cīņās 

4. līmenis  >>>>   

Apraksts


1. Sitieni ar rokām

 

 • Taisnie sitieni no nolaistām rokām.
 • Backfist pēc sitiena ar kāju.
 • Backfist kā nobeigums brīvo sitienu sērijai ar rokām.
 • Taisnie sitieni ar kustību uz aizmuguri.
 • Sitieni sperot pretējo kāju. Taisnie un sāniskie

 

3 sitienu kombinācija + satvēriens aiz kakla.

3 sitienu kombinācija + satvēriens aiz kājām.

 

2. Sitieni ar kājām

 

 • Front kick lecienā
 • Back spinning kick galvā
 • Front kick + high kick+ back kick.
 • Axe kick

 

3. Cīņa

 

 • Armbar no augšas.
 • Kimura no aizsargstājas + aizsardzība
 • Kimura no sānu stājas.
 • Kimura klasiskā.
 • Armbar no aizsargstājas un aizsardzība.
 • Guard noraušana ar elkoņa sitieniem un sāpīgo kājās
 • Pusaizsargstāja.
 • Kimura no pusaizsargstājas.

 

4. Nažu cīņas

 

 • Dabrssunītī.”
 • Atbruņošanas paņēmieni.
 • Nazis pret grupveida pretiniekiem.5. Vispārīgā fiziskā sagatavošana

Vingrinājumi tiek veikti 8 reizes pa 10 atkārtojumiem katrā.

 • 15 atspiešanās uz hiraken.
 • 15 atspiešanās uz koken.
 • Staigāšana pa vēderu – pusotra minūte
 • Staigāšana pa kājām – 1 minūte.

 

6. Sparings ( 1 raunds, 2 minūtes)

 • 10 sparingi pēc knockdown karate noteikumiem ar cīņas paņēminiemс
 • 5 sparingi pēc kikboksa noteikumiem
 • 5 sparingi pēc MMA notaikumiem
 • 10 sparing nažu cīņās (drīkst izmantot cimdus)

5. līmenis >>>>>   

Apraksts

Tiek pielaisti sportisti, kuriem ir sacensību pieredze jaukto cīņas mākslu un nažu cīņu turnīros.

 

 • 1. Sitieni ar rokām – praktiskā tehnika
 • Sitieni ar pirkstiem
 • Sitieni ar delnu
 • Sitiena atsišana ar roku + uzbrukums ar dūres aizmuguri
 • Aizsardzība no sitieniem ar dūrēm ( 2 minūtes)
 • Sitienu kombinācijas no nolaistām rokām (ne mazāk kā 3 sitieni)
 • Sitieni ar plaukstu cirksnī
 • Sitieni kaklā.
 • Pretuzbrukumi ar metienu pret zemi un nobeidzošo sitienu.
 • 2. Sitieni ar kājām
 • Back kick lecienā
 • Sitiens ar papēdi gurnā bez pagrieziena
 • Sitieni kājās
 • High kick lecienā pēc pagrieziena.
 • Brīvais darbs uz padiem pēc instruktora norādēm.

 

3. Cīņa

 

 • Trijstūris un aizsardzība.
 • Варианты рычага локтя из гарда ( Арм бар)
 • Omoplata
 • Kāju aizlaužšana un aizsargāšanās no tā.
 • 5 metieni pret zemi ar izeju uz aizlauzšanu vai žņaugšanu.

 

4. Nažu cīņas

 

 • Nazis pret mietu
 • Naža izmantošana ierobežotā telpā.
 • Aizmugurējais tvēriens.
 • Uzbrukums carur aizmugurējo tvērienu.
 • Nazis partnerī.

 

5. Vispārīgā fiziskā sagatavošana

 

 • Vingrinājumi tiek veikti 8 reizes pa 10 atkārtojumiem katrā.
 • Krokodili uz dūrēm – 20 metri.
 • 10 atspiešanās uz 2 pirkstiem
 • Planka uz dūrēm – 2 minūtes.
 • Staigāšana pa vēderu – 2 minūtes
 • Staigāšana pa kājām – pusotra minūte.

 
6. Sparings ( 1 raunds 2 minūtes )

 

 • 10 sparing pēc knockdown karate notaikumiem pielietojot cīņas paņēmienus
 • 10 sparing pēc MMA noteikumiem
 • 10 sparingi nažu cīņās ( koka treniņu nazis, neizmantojot cimdus )

 

 

Share