Ultimate Fighting Zone aktīvi mudina veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu.

Mēs regulāri veicam dažādus testus un pārbaudes, lai pārbaudītu fizisko un kaujas sagatavotību, tādā veidā daudzveidojot treniņu programmas un adaptējot slodzi pašreizējam sportistu sagatavotības līmenim.

 

UFZ CHALLANGES

 

Ground Control”  

Apraksts

“Powerborn”   
Apraksts
“Krekls  
Apraksts

 

Eksāmeni

 

Cīnītāju sagatavošana sadalīta 5 līmeņos.

  •  Atestācija katram līmenim notiek divas reizes gadā.
  •  Pretendenti tiek pielaisti pie eksāmena pēc personīgas pieteikšanās Instruktoru Padomē, uzrakstītas brīvā formā un iesniegtas kā minimums pusotra mēneša pirms noteiktā eksāmena datuma.
  •  Pretendenti paši izvēlas līmeni, kuru gatavi aizstāvēt atestācijas laikā, norādot to pieteikumā.
  •  Pieteikumam klāt jābūt pievienotai instruktora, kas atbildīgs par sportista treniņu procesu, parakstītai rekomendācijai. Gadījumā, ja instruktors nav Padomes loceklis, jānorāda cīņu kluba kontaktdati, kurā notika sportista sagatavošana, un instruktora telefona numurs.

Gala lēmumu par pielaišanu pie eksāmena sniedz Instruktoru Padome ar vairākumu balsu kārtējā sanāksmē, kas veltīta cīnītāju atestācijai, vismaz mēnesi pirms noteiktā eksāmena datuma.

 

Eksāmenu programma:

 

1. līmenis >  

Apraksts

2. līmenis >>    

Apraksts

3. līmenis >>>  

Apraksts

4. līmenis  >>>>   

Apraksts

5. līmenis >>>>>   

Apraksts

Share