Ultimate Fighting Zone kluba noteikumi

 1. Kluba biedri kopā trenējas, jo piekrīt ievērot UFZ dzīves principus un ideālus:

  * Godīgums

  * Kārtīgums

  * Atbildība

  * Savstarpēja palīdzība un komandas gars

  * Veselīgs un aktīvs dzīves stils

 2. Pieņemot izaicinājumu, Kluba biedri cīnās neskatoties uz cīņas iznākumu, aizstāvot savu un Kluba godu.

 3. Kluba biedri apņemas rūpīgi apieties ar Kluba īpašumu un unventāru;

 4. Kluba biedri apstiprina, ka viņiem nav veselības problēmu, kas varētu liegt nodarboties ar doto sporta veidu, kā arī ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.

 5. Kluba biedri apņemas arcieņu izturēties pret citiem Kluba biedrim, kā arī UFZ darbiniekiem un partneriem.

Share