IMPACT komanda ir Ultimate Fighting Zone organizācijas pamats.

 

Šī augošā sporta kustība ir par aktīva un veselīga dzīvesveida izveidošanu. Mēs cenšamies motivēt cilvēkus nodarboties ar sportu un uzturēt ķermeni labā fiziskā formā. Mūsu kluba komanda ir ieinteresēta labāko rezultātu sasniegšanā. Komandas locekļi trenējas, lai attīstītu tuvcīņas un naču cīņas iemaņas, piedalītos UFZ, MMA, IUKKK, nažu cīņas sacencībās un būt gatavam jebkurai dzīves situācijai.

 

Pamata prasības pretendentiem, kas vēlas piedalīties sacensību cīņās:

 

 • Regulārs treniņu apmeklējums ne mazāk kā 3 mēnešus
 • Piedalīšanās organizācijas dzīvē
 • Iesnieguma aizpildīšana brīvā stilā, lai iestātos komandā
 • Rakstiska piekrišana ar vispārīgajiem Ultimate Fighting Zone organizācijas un IMPACT komandas noteikumiem 

IMPACT komandas noteikumi


Pamatnoteikumi:

 

1:1

IMPACT komanda ir organizācijas Ultimate Fighting Zone(UFZ) daļam, kā arī interešu klubs, brīvprātīgai cilvēku apvienošanai fizisko spēju un personības attīstīšanai, tuvcīņas iemaņu iegūšanai, pieredzes apmaiņai, kopīgai laika pavadīšanai.

1:2

Par IMPACT komandas biedru var kļūt jebkurš, neatkarīgi no dzimtes, nacionalitātes, valstiskās piederības, reliģiskajiem uzskatiem, kurš piekrīt Ultimate Fighting Zone un IMPACT komandas noteikumiem.

1.3 Dalība IMPACT komandā (turpmāk “Komanda”) tiek noformēta individuāli.

1.4 UZ pilntiesīgu dalību Komandā var pretendēt cilvēks, kas sasniedzis vismaz 14 gadu vecumu un sistemātiski apmeklē treniņus un UFZ organizācijas pasākumus triju mēnešu garumā, kā arī ir piekritis noteikumiem.

1.5 UFZ Instruktori — pilntiesīgi Komandas biedri, kuri ir saņēmuši Instruktoru Padomes attestēšanu, saskaņā ar iekšējiem noteikumiem. Viņi ir pilnvaroti treniņu, atlabšanas-fizkultūras nodarbību un kultūras pasākumu vadīšanai UFZ un Komandas biedriem.

1.6 Augstākais Komandas vadošais orgāns ir Instruktoru Padome, kas notiek janvārī, katru gadu.

1.7 Instruktoru Padome nevar tikt veikta vairāk par trīs reizēm gadā un to var ierosināt divi vai vāirāki pilnvarotie biedri.

1.8 Padomes kompetence ietver sokojošo lēmumu pieņemšanu:

a. Izstrāde, izskatīšana un Komandas attīstības gada plāna apstiprināšana;

b. Komandas izveidošana, reorganizācija vai atlaišana;


c. Izmaiņu un papildinājumu iešiešana esošajos Noteikumos;

d. Citu jautājumu izskatīšana.

2. Iestāšanās komandā

2:1

Pretendents, kurš atbilst prasībām, aprakstītajām 1.2 punktā, var iekļūt komandā izņēmuma kārtā pēc vienbalsīga Instruktoru Padomes balsojuma

vai

Aizstāvot savas tiesības uz iestāšanos, izpildot papildus nosacījumus.

2:2

Papildus nosacījumi, lai iestātos Komandā:

i. Tehniskais bloks –

i.i Tuvcīņa:

a. Terminoloģijas izpratne

b. Pareiza pamata sitienu ar rokām, kājām, ceļiem, elkoņiem izmantošana.

c. Pamata sitienu izpildīšana kustībā un mainot kustības virzienu.

d. Pamata satvērieni un atbrīvošanās no tiem.

e. Prasme turēt partnerim boksa ķepu

Sparings -15 raundi, katrs 2 minūtes ilgs.

i.i.i Nažu cīņa:

a. Pareizs satvēriens – 3 varianti.

b. Tehniski pareizu dūrienu un griezienu veikšana dombinācijās un to veikšana kustībā.

c. Pamata aizsardzība no nažu uzbrukuma pa sektoriem.

d. 10 sparingi, katrs 2 minūtes ilgs, izmantojot treniņu nazi.

i.i.i.i Vispārīgā fiziskā sagatavošana

a. Latiņa – taisna – 3 minūtes. (30 sekunžu atpūta)

b. Latiņa – Kreisais bloks 1.5 minūti. (30 sekunžu atpūta)

c. Latiņa – Labais bloks 1.5 minūti.

(2 minūšu atpūta.)

d. 20 atspiešanos ar roku plaukšķināšanu, 2 piegājieni – starp piegājieniem 30 sekunžu atpūta

(3 minūšu atpūta.)

e. Prese – 50 х 2, starp piegājieniem 1 minūtes atpūta. ( Cīnītājs noguļas uz muguras, partneris nostājas virs galvas, tā lai labā pēda atrastos aiz guļošās personas labā pleca, bet kreisā pēda aiz kreisā pleca. Turoties aiz kājām, ne augstāk par ikriem, pretendents atrauj kājas 90 grādu lenķī no zemes, partneris tās atgrūž atpakaļ uz zemi. Kājas nedtīkst saliekt ceļos un tās nedrīkst skart zemi pēc atgrūšanas.

(3 minūšu atpūta.)

f. 200 pietupienu, instruktoram tos skaitot.


3 Komandas simbolika

  1. Komandas emblemba

  2. Ekipējums un sporta forma ar Komandas emblēmu

  3. Sarkanas treniņu saites uz rokām

   4. Atbildība un atbilstība IMPACT komandas principiem

    

4:1

 

Komandas biedri apņemas ar cieņu attiekties pret visiem UFZ sportistiem, kā arī pret UFZ darbiniekiem un partneriem.

 

4:2

 

Piederība komandai atņem Jums tiesības izrādīt bailes un atkāpšanos un UFZ principiem un ideāliem:

 

 • Godīgums
 • Kārtīgums
 • Atbildība
 • Savstarpēja palīdzība un komandas gars
 • Veselīgs un aktīvs dzīves stils

 

flag2

Share