black-adition

 

Ultimate Fighting Zone – tas ir MMA cīnītāju sagatavošanas centrs, kas uzsākts, lai attīstītu pašaizsardzības iemaņas. UFZ metodiskā skola iekļauj sevī MMA un Nažu Cīņas ar īpašu uzsvaru cīņām no dzīves pieredzes. UFZ nav ierobežojumu, izņemot pamata drošības noteikumus, kas ļauj dalībniekiem izbaudīt cīņas uz uzlabot savas prasmes. Varitāte, kas ir UFZ virziena pamats, ļauj sportistiem no dažādām cīņu skolām pieņemt personīgo izaicinājumu un maksimāli pietuvoties īstu cīņu situācijām.

 

flag2

IMPACT – tā ir augsti motivētu UFZ dibinātāju sporta komanda, ieinteresēta augstāko mērķu sasniegšanai. Komandas dalībnieki trennējas, lai attīstītu tuvcīņas un nažu cīņas iemaņas, piedalīties UFZ, MMA, IUKKK, nažu cīņas čempionātos un būt gataviem cīņas situācijām dzīvē.

 

Organizācijas mērķi ir:

  • Apmācīt pašaizsardzībai un tuvciņai atbilstoši augstiem standartiem;
  • Attīstīt ciņu mākslu,  aktīvu dzīves veidu un sporta popularitāti Latvijas teritorijā;
  • Augstu sportisko rezultātu sasniegšanas nodrošināšana;
  • Sacensību, turnīru un festivālu organizēšana, rīkošana un tiesāšana kā vietējā (Latvijas), tā arī starptautiskā līmenī;
  • Biedru dalības nodrošināšana Latvijas, Baltijas, Eiropas, Pasaules Čempionātos

 

 

Share